Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zberný dvor

Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Vlkanová

Miesto prevádzky: Zberný dvor sa nachádza v obci Vlkanová, na ul. Matuškovej, za zrekonštruovanou čističkou odpadových vôd v smere na obec Hronsek.

Vstup do zberného dvora je z dôvodu stavebných prác v priľahlom okolí cez vrátnicu spoločnosti HTMAS doľava.

Otváracie hodiny sú stanovené sezónne a to v mesiacoch marec - október:

utorok, štvrtok: 15.00 –18.00

sobota: 9.00 – 12.00.

 

Zberný dvor (ďalej len „ZD“) je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za ktorý sa platí miestny poplatok. Iný, ako v prevádzkovom poriadku špecifikovaný komunálny odpad nie je možné uložiť na ZD.

ZD je určený pre fyzické osoby, ktoré sú zapojené do systému množstevného zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

ZD nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

 

Obsahom odpadu nemôže byť:

•  nerozobratý nábytok,

•  uhynuté zvieratá a iný biologický odpad – na likvidáciu je potrebné vyhľadať v adresári firiem 

   špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu,

•  komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky (napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých

   surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty),

•  chemické látky, farby a ich obaly,

•  vyradené elektrické a elektronické zariadenia,

•  žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť,

•  batérie a akumulátory,

•  opotrebované pneumatiky.

 

Vstup na ZD a podmienky prevzatia odpadu

Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný prihlásiť sa na vrátnici ZD a riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora.

Obyvateľ je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom prevádzkovateľovi zberného dvora a dokladom preukazujúcim úhradu ročného poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

Obec Vlkanová si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia zamestnanca ZD

•  silne znečistený,

•  obsahuje nebezpečné látky,

•  obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania,

•  odovzdávané množstvo presahuje povolené množstvo,

•  osoba je nedôveryhodná – je podozrenie, že nie je pôvodcom odpadu, že nie je fyzickou osobou,

   nie je zapojená do systému zberu a podobne.

 


 

Prevádzkový poriadok pre Zberný dvor Vlkanová

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka