Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Stavebný úrad

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 vek stavby.pdf (210.9 kB) (210.9 kB)

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla
 Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla.rtf (84.5 kB) (84.5 kB)

Žiadosť o rozkopávkové povolenie
 Žiadosť o rozkopávkové povolenie-na zverejnenie do ÚTO.doc (45 kB) (45 kB)

Žiadosť na ohlásenie drobnej stavby
 ziadost_na_ohlasenie_drobnej_stavby.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 žiadost_o_stavebne_povolenie.doc (68 kB) (68 kB)

Prehlásenie stavebného dozoru
 prehlásenie stavebného dozoru.doc (24 kB) (24 kB)

Povolenie prevádzky malého zdroja znečistenia ovzdušia
 tlacivo_povolenie_prevadzky_mzz_vlkanova (1).doc (29 kB) (29 kB)

Povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia
 tlačivo povolenie stavby mzz Vlkanová.doc (21.5 kB) (21.5 kB)

Žiadosť o kolaudáciu
 žiadosť_na_kolaudáciu.doc (50.5 kB) (50.5 kB)

Žiadosť na ohlásenie drobnej stavby
 žiadosť_na_ohlásenie_drobnej_stavby.doc (25 kB) (25 kB)

Žiadosť na ohlásenie jednoduchej stavby
 žiadosť_na_ohlásenie_jednoduchej_stavby-Vlkanová.doc (51 kB) (51 kB)

Žiadosť na ohlásenie stavebných úprav
 žiadosť_na_ohlásenie_stavebnych_uprav.doc (26.5 kB) (26.5 kB)

Žiadosť na ohlásenie zmeny v užívaní stavby
 žiadosť_na_ohlásenie_zmeny_v_užívaní_stavby.doc (32.5 kB) (32.5 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 žiadosť_o_dodatočné_povolenie_stavby.doc (45 kB) (45 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 žiadosť_o_povolenie_na_odstránenie_stavby.doc (24 kB) (24 kB)

Žiadosť o územné rozhodnutie
 žiadosť_o_územné_rozhodnutie.doc (61 kB) (61 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
 stavebne_povolenie_zlucene.rtf (149.3 kB) (149.3 kB)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 terenne_upravy.rtf (132.7 kB) (132.7 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_dokoncenim.rtf (64.5 kB) (64.5 kB)

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby
 ziadost_predlzenie_lehoty.rtf (54.4 kB) (54.4 kB)

Daň z nehnuteľnosti

Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam komplet - editovateľné
 01_priznanie_komplet_tlacivo.pdf (1023.6 kB) (1023.6 kB)

II oddiel - pozemky - editovateľné
 02_priznanie_II-oddiel_pozemky.pdf (206.3 kB) (206.3 kB)

III oddiel - stavby na jeden účel - editovateľné
 03_priznanie_III-oddiel_stavby-jeden-ucel.pdf (189.5 kB) (189.5 kB)

III oddiel - stavby viac účelov - editovateľné
 04_priznanie_III-oddiel_stavby-viac-ucelov.pdf (164.8 kB) (164.8 kB)

IV oddiel - byty a nebytové priestory - editovateľné
 05_priznanie_IV-oddiel_byt_a_nebytovy_priestor.pdf (199.4 kB) (199.4 kB)

V oddiel - pes - editovateľné
 06_priznanie_V-oddiel_pes.pdf (224 kB) (224 kB)

Zníženie a oslobodenie - príloha - editovateľné
 09_priznanie_priloha_znizenie-oslobodenie.pdf (168.3 kB) (168.3 kB)

Prizanie pre FO a PO k miestnym daniam
 Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (128 kB) (128 kB)

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO - FO podnikatelia
 oznamenie_odpad_PO-FO-podnikatelia.pdf (360.9 kB) (360.9 kB)

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO
 oznamenie_odpad_FO-obcan.pdf (140.1 kB) (140.1 kB)

Žiadosť poplatníka o zníženie /odpustenie/ poplatku za komunálne
 Žiadosť- popl-zníženie- odpust-poplatku-KO.rtf (44.7 kB) (44.7 kB)

Sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_posudenie_odkazanosti.pdf (74.3 kB) (74.3 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Ziadost_zabezpecenie.pdf (72.7 kB) (72.7 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 Lekarsky_nalez.pdf (70.4 kB) (70.4 kB)

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 Vyhlásenie_majetok.pdf (65.1 kB) (65.1 kB)

Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_opatovne_posudenie.pdf (59.3 kB) (59.3 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie
 ziadost_stravovanie.doc (24 kB) (24 kB)

Čestné prehlásenie k žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie
 cestne_prehlasenie.doc (23.5 kB) (23.5 kB)

Životné prostredie

Žiadosť na výrub drevín
 vyrub_drevin.pdf (157.6 kB) (157.6 kB)

Jednorázová sociálna výpomoc

Žiadosť o jednorázovú sociálnu výpomoc
 Ziadost o jednorazovu soc vypomoc.pdf (324.2 kB) (324.2 kB)

Cintorín Vlkanová

HROBY (sprievodný list)
 hrobysprievodnlist.pdf (267.9 kB) (267.9 kB)

Evidenčný list hrobového miesta - Nový cintorín Vlkanová
 elnovycintorin.pdf (24.2 kB) (24.2 kB)

Evidenčný list hrobového miesta - Starý cintorín Vlkanová
 elstarycintorin.pdf (24.6 kB) (24.6 kB)

Poplatok za ubytovanie

Ohlásenie poplatníka daň za ubytovanie
 Ubytovanie_Ohlásenie.pdf (51.4 kB) (51.4 kB)

Štvrťročné vyúčtovanie daň za ubytovanie
 Ubytovanie_stvrtrocne_vyuctovanie.doc (445.1 kB) (445.1 kB)

Samostatne hospodáriaci roľník

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
 ziadost SHR obec.rtf (51.2 kB) (51.2 kB)

Interné smernice

Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
 smernica_22017_reprezentacia.pdf (149.4 kB) (149.4 kB)

dnes je: 18.1.2019

meniny má: Bohdana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka