Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Stavebný úrad

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 vek stavby.pdf (210.9 kB) (210.9 kB)

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla
 Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla.rtf (84.5 kB) (84.5 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.doc (42 kB) (42 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 ziadost_o_vydanie_stav._povolenia.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_kolaudac._rozhodnutia.doc (34 kB) (34 kB)

Prehlásenie stavebného dozoru
 prehlásenie stavebného dozoru.doc (24 kB) (24 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby.doc (37 kB) (37 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 ziadost_o_predlzenie_platnosti_stav._povolenia.doc (31 kB) (31 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim.doc (40.5 kB) (40.5 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 ziadost_o_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.doc (37 kB) (37 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 ziadost_o_predlz._terminu_dokoncenia_stavby.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

Záujmové územie MO SR
 zaujmove_uzemia_mo_sr.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

Zákon o správnych poplatkoch - výňatok
 09_2012__spnr_zakon_o_spravnych_poplatkoch_1.pdf (390.6 kB) (390.6 kB)

Daň z nehnuteľnosti

Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam komplet - editovateľné
 01_priznanie_komplet_tlacivo.pdf (1023.6 kB) (1023.6 kB)

II oddiel - pozemky - editovateľné
 02_priznanie_II-oddiel_pozemky.pdf (206.3 kB) (206.3 kB)

III oddiel - stavby na jeden účel - editovateľné
 03_priznanie_III-oddiel_stavby-jeden-ucel.pdf (189.5 kB) (189.5 kB)

III oddiel - stavby viac účelov - editovateľné
 04_priznanie_III-oddiel_stavby-viac-ucelov.pdf (164.8 kB) (164.8 kB)

IV oddiel - byty a nebytové priestory - editovateľné
 05_priznanie_IV-oddiel_byt_a_nebytovy_priestor.pdf (199.4 kB) (199.4 kB)

V oddiel - pes - editovateľné
 06_priznanie_V-oddiel_pes.pdf (224 kB) (224 kB)

Zníženie a oslobodenie - príloha - editovateľné
 09_priznanie_priloha_znizenie-oslobodenie.pdf (168.3 kB) (168.3 kB)

Prizanie pre FO a PO k miestnym daniam
 Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (128 kB) (128 kB)

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO - FO podnikatelia
 oznamenie_odpad_PO-FO-podnikatelia.pdf (360.9 kB) (360.9 kB)

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO
 oznamenie_odpad_FO-obcan.pdf (140.1 kB) (140.1 kB)

Žiadosť poplatníka o zníženie /odpustenie/ poplatku za komunálne
 Žiadosť- popl-zníženie- odpust-poplatku-KO.rtf (44.7 kB) (44.7 kB)

Sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_posudenie_odkazanosti.pdf (74.3 kB) (74.3 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Ziadost_zabezpecenie.pdf (72.7 kB) (72.7 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 Lekarsky_nalez.pdf (70.4 kB) (70.4 kB)

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 Vyhlásenie_majetok.pdf (65.1 kB) (65.1 kB)

Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_opatovne_posudenie.pdf (59.3 kB) (59.3 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie
 ziadost_stravovanie.doc (24 kB) (24 kB)

Čestné prehlásenie k žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie
 cestne_prehlasenie.doc (23.5 kB) (23.5 kB)

Životné prostredie

Žiadosť na výrub drevín
 vyrub_drevin.pdf (157.6 kB) (157.6 kB)

Jednorázová sociálna výpomoc

Žiadosť o jednorázovú sociálnu výpomoc
 Ziadost o jednorazovu soc vypomoc.pdf (324.2 kB) (324.2 kB)

Cintorín Vlkanová

HROBY (sprievodný list)
 hrobysprievodnlist.pdf (267.9 kB) (267.9 kB)

Evidenčný list hrobového miesta - Nový cintorín Vlkanová
 elnovycintorin.pdf (24.2 kB) (24.2 kB)

Evidenčný list hrobového miesta - Starý cintorín Vlkanová
 elstarycintorin.pdf (24.6 kB) (24.6 kB)

Poplatok za ubytovanie

Ohlásenie poplatníka daň za ubytovanie
 Ubytovanie_Ohlásenie.pdf (51.4 kB) (51.4 kB)

Štvrťročné vyúčtovanie daň za ubytovanie
 Ubytovanie_stvrtrocne_vyuctovanie.doc (445.1 kB) (445.1 kB)

Samostatne hospodáriaci roľník

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
 ziadost SHR obec.rtf (51.2 kB) (51.2 kB)

Interné smernice

Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
 smernica_22017_reprezentacia.pdf (149.4 kB) (149.4 kB)

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka