Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Vlkanová ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Vlkanová v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce:

pozemok parc. č. C – KN 255/6 o výmere 58 m2, v k.ú. Vlkanová, vytvorený GP č. 45308381-208/2019 odčlenený od  parc. č. KN-C 255/1.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

uvedený pozemok je susedným pozemkom k pozemku vo vlastníctve kupujúcich. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.

Kupujúcim budú: Jaroslav Lepieš a manželka Anna, bytom Vlkanovská 31, 976 31  Vlkanová

Kúpna cena je stanovená na cenu 430 € za predmet prevodu, pričom kupujúci sú povinní zaplatiť náklady za znalecký posudok a správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

 

Vo Vlkanovej, dňa 12.08.2019

 

Antonín Melichar

starosta obce


 
 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka