Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zberný dvor VlkanováVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

Dňom 26.04.2018 začína obec Vlkanová s prevádzkou nového zberného dvora. Nový zberný dvor sa nachádza za zrekonštruovanou čističkou odpadových vôd v smere na obec Hronsek. Vchod je cez bývalý areál PREFA Vlkanová. Zberný dvor bude otvorený vždy v pondelok a štvrtok od 15.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu od 09.00 hod do 12.00 hod. V tomto čase od Vás poverený pracovník preberie jednotlivé zložky odpadov.

Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný prihlásiť sa na vrátnici ZD a riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora.
Obyvateľ je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom prevádzkovateľovi zberného dvora.

Do evidencie sa zapisujú nasledovné údaje: meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu ako aj evidenčné číslo vozidla, ktoré odpad priviezlo.  


Do berného dvora je možné uložiť nasledujúce zložky odpadu: Objemný odpad, Drobný stavebný odpad, Biologicky rozložiteľný odpad, Drevo, Plasty, Papier a lepenku.

ZD je určený  pre fyzické osoby, ktoré  sú zapojené do systému množstevného zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.
ZD nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Zberný dvor je zriadený v súlade so Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, preto Vás žiadame o dodržiavanie jednotlivých bodov prevádzkového poriadku.

Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovej stránke obce Vlkanová, v zbernom dvore a na informačných tabuliach obce.

http://www.vlkanova.sk/zberny-dvor.html


 
 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

webygroup
ÚvodÚvodná stránka