Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAVytlačiť
 

Starosta obce Vlkanová Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2019 o 18,00 hod. v spoločenskej sále Obecného úradu vo Vlkanovej s nasledujúcim programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva, informácie starostu obce
 6. Program odpadového hospodárstva obce Vlkanová na roky 2016 - 2020
 7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlkanová č. 1/2019  o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
 8. Záverečný účet obce Vlkanová za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2018:
  1. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018
  2. Správa nezávislého audítora za rok 2018
 9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
 10. Návrh na vyradenie prebytočného majetku obce - SPORT JACHT LPC - K
 11. Organizačné otázky
  1. Zaradenie za člena DHZO : Ondrej Chmelko, Tomáš Miroslav Majerský
  2. Sťažnosť Ivan Zelina, Vlkanovská 80, 976 31  Vlkanová
  3. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, KN – C 255/16, Jaroslav Lepieš, Vlkanovská 31, 976 31  Vlkanová
  4. Žiadosť o odkúpenie pozemkov, KN – E 503/3, BYTODOM Továrenská – spoločenstvo vlastníkov bytov, Továrenská 22, 976 31  Vlkanová
  5. Žiadosť o finančnú podporu, Jana Ivaničová, Továrenská 32, 976 31  Vlkanová
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

 

Materiál k nahliadnutiu na vyžiadanie na Obecnom úrade vo Vlkanovej a dostupný aj na webe obce https://www.vlkanova.sk/2019-06-26-zasadnutie/mid/44983/ma2/9/.html#m_44983

 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                       Antonín Melichar, starosta obce

 

 

Vlkanová dňa  12.06.2019


 
 

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka