Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAVytlačiť
 

Starosta obce Vlkanová Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktoré sa uskutoční dňa 13.02.2019 o 18,00 hod. v spoločenskej sále Obecného úradu vo Vlkanovej s nasledujúcim programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva
 6. Informácie starostu obce
 7. Zmluva o zriadení združenia obcí s názvom „Banskobystrické regionálne združenie obcí“.
 8. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu v zmysle Dodatku č. 13 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01.06.2003 v znení Dodatku č. 1 až 12
 9. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: „Budovanie regionálnych sietí s technologickou netralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 % pokrytia 30 Mbit/s“ – WIFI pre Teba OPII-2018/7/1-DOP
 10. Žiadosť o nenávratný finančných príspevok: Národný projekt s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska“ financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia
 11. Schválenie zámeru, spôsobu predaja a prevodu majetku obce Vlkanová – parcela KN – C 606/3, LV 347, k.ú. Vlkanová, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 8 518 m2
 12. Schválenie zámeru, spôsobu predaja a prevodu majetku obce Vlkanová – parcela KN – E 1408/6, LV 347, k.ú. Vlkanová, ostatná plocha, výmera 10 415 m2
 13. Schválenie zámeru, spôsobu predaja a prevodu majetku obce Vlkanová – dopravný prostriedok ZETOR 7745 (traktor, záves, vlečka)
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver

 

Materiál k nahliadnutiu na vyžiadanie na Obecnom úrade vo Vlkanovej a dostupný aj na webe obce https://www.vlkanova.sk/2019-02-13-zasadnutie/mid/44983/ma2/9/.html#m_44983

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                       Antonín Melichar, starosta obce

 

 

Vlkanová dňa  05.02.2019


 
 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka