Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2 - návrhVytlačiť
 

Obec Vlkanová, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová

 

OZNÁMENIE  VEREJNOU VYHLÁŠKOU

 

Obec Vlkanová zastúpená starostom obce Antonínom Melicharom a v zastúpení osoby spôsobilej vykonávať obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, § 4 ods. 3 písm. j) a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov,  podľa § 22 ods. 1

 

o z n a m u j e

 

dotknutým orgánom štátnej správy, občanom obce a subjektom, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť dotknuté, že v lehote

 

od 4. februára 2019 do 6. marca 2019

 

sa môžu oboznámiť s návrhom „Územného plánu obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2 do ktorého je možné nahliadnúť na Obecnom úrade v Vlkanovej, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová v úradných hodinách a na internetovej stránke obce Vlkanová www.vlkanova.sk.

 

V súlade s § 22 ods.1 a 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov, verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu „Územného plánu obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2“ do 30 dní odo dňa oznámenia, dotknuté orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k uvedenému návrhu do 30 dní odo dňa upovedomenia.

Ak sa dožiadaný orgán a verejnosť nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu „Územného plánu obce Vlkanová, Zmena a doplnok č.2“.

 

V Vlkanovej 04.02.2019

 

                                                                                                              Antonín Melichar

starosta obce

 

 

Vybavuje:

Ing.arch. Ľubuša Dižková,

odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD

Alexandra Matušku 26, Banská Bystrica

mobil - 0907 875102

e-mail: lubuska.d@gmail.com

 

 

 

 

Textová časť Vlkanová UPN doplnok č. 2 Textova cast Vlkanova ZaD c 2 01 2019.pdf Textova cast Vlkanova ZaD c 2 01 2019.pdf (407.2 kB)
Širšie vzťahy Vlkanová UPN doplnok č. 2 1 Vlkanova ZaD c 2 SV 25000.pdf 1 Vlkanova ZaD c 2 SV 25000.pdf (2.9 MB)
Komplet 10000 Vlkanová UPN doplnok č. 2 2 Vlkanova ZaD c 2 KN 10000.pdf 2 Vlkanova ZaD c 2 KN 10000.pdf (1.1 MB)
Komplet 5000 Vlkanová UPN doplnok č. 2 3 Vlkanova  ZaD c 2 KN 5000.pdf 3 Vlkanova ZaD c 2 KN 5000.pdf (1012.4 kB)
Krajina Vlkanová UPN doplnok č. 2 4 Vlkanova ZaD c 2 krajina 10000.pdf 4 Vlkanova ZaD c 2 krajina 10000.pdf (827.8 kB)
Doprava Vlkanová UPN doplnok č. 2 5 Vlkanova ZaD c 2 doprava.pdf 5 Vlkanova ZaD c 2 doprava.pdf (1.3 MB)
Vodné hospodárstvo Vlkanová UPN doplnok č. 2 6 Vlkanova ZaD c 2 Voda kanal.pdf 6 Vlkanova ZaD c 2 Voda kanal.pdf (1.2 MB)
Energetika Vlkanová UPN doplnok č. 2 7 Vlkanova ZaD c 2 energetika.pdf 7 Vlkanova ZaD c 2 energetika.pdf (1.2 MB)
Zábery poľnohospodárskej pôdy Vlkanová UPN doplnok č. 2 8 Vlkanova ZaD c 2 PP.pdf 8 Vlkanova ZaD c 2 PP.pdf (1.3 MB)

 
 

dnes je: 16.2.2019

meniny má: Ida, Liana

  • Piatok9-4graphic-icon
  • Sobota9-4graphic-icon
  • Nedeľa10-3graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka