Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2 - návrhVytlačiť
 

Obec Vlkanová, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová

 

OZNÁMENIE  VEREJNOU VYHLÁŠKOU

 

Obec Vlkanová zastúpená starostom obce Antonínom Melicharom a v zastúpení osoby spôsobilej vykonávať obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, § 4 ods. 3 písm. j) a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov,  podľa § 22 ods. 1

 

o z n a m u j e

 

dotknutým orgánom štátnej správy, občanom obce a subjektom, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť dotknuté, že v lehote

 

od 4. februára 2019 do 6. marca 2019

 

sa môžu oboznámiť s návrhom „Územného plánu obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2 do ktorého je možné nahliadnúť na Obecnom úrade v Vlkanovej, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová v úradných hodinách a na internetovej stránke obce Vlkanová www.vlkanova.sk.

 

V súlade s § 22 ods.1 a 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov, verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu „Územného plánu obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2“ do 30 dní odo dňa oznámenia, dotknuté orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k uvedenému návrhu do 30 dní odo dňa upovedomenia.

Ak sa dožiadaný orgán a verejnosť nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu „Územného plánu obce Vlkanová, Zmena a doplnok č.2“.

 

V Vlkanovej 04.02.2019

 

                                                                                                              Antonín Melichar

starosta obce

 

 

Vybavuje:

Ing.arch. Ľubuša Dižková,

odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD

Alexandra Matušku 26, Banská Bystrica

mobil - 0907 875102

e-mail: lubuska.d@gmail.com

 

 

 

 


 
 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka