Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

O obci

Základné údaje


Samosprávny kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Región: Pozdola Bystrice

Počet obyvateľov: 1247

Rozloha: 777 ha

Prvá písomná zmienka: v roku 1511

 

Obec Vlkanová je vzdialená od okresného mesta Banská Bystrica 9 km. Leží na západnom svahu Zvolenskej vrchoviny a vo Zvolenskej kotline v nive rieky Hron. Hranica obce je spoločná s mestom Banská Bystrica a obcami Badín, Hronsek, Dolná Mičiná a Horná Mičiná.

Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 320 m. n. m. a chotár 315-436 m. n. m. Vlkanová leží na západnom svahu Zvolenskej vrchoviny a vo Zvolenskej kotline na nive Hrona. Východným smerom prechádza do andezitovej treťohornej rovne vrchoviny, rozčlenenej dolinami potokov. Prevládajú treťohorné štrky a pyroklastiká andezitov, na východe a severovýchode druhohorné horniny. Má hnedé lesné a nivné pôdy. V nesúvislých lesoch vrchoviny prevládajú listnaté dreviny.
 

2008_panorama_vlkanova_2.jpg


Obec sa svojou nadmorskou výškou radí k nízko položeným obciam. Celková výmera územia presahuje 7,77 mil. m2 . Z hľadiska hustoty osídlenia patrí obec k stredne zaľudneným obciam z hľadiska plochy katastra. Intravilán obce je pomerne husto osídlený. Vyššiu hostotu vykazuje centrálna časť obce vedená po pravej strane cesty III triedy (smer Hronsek). Obec Vlkanová sa rozprestiera 10 km južne od mesta Banská Bystrica. Juhozápadnou časťou katastra prechádza koryto rieky Hron. Kataster obce tvorí poľnohospodárska pôda – južná časť na druhom brehu rieky Hron.

Obec Vlkanová z hľadiska funkčnej participácie k regionálnemu centru osídlenia a v rámci banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia plní funkciu bývania, výroby a funkciu špecifických doplnkových zariadení regionálneho centra. Dopravne je obec napojená cestou III. triedy na cestu I. triedy križovatkou pri Badíne a elektrifikovanou železničnou traťou Zvolen – B. Bystrica s ostatným územím Slovenska. Transformačná stanica 110/22 kV, v priemyselnom areáli v obci, zásobuje elektrickou energiou 22 kV elektrickým vedením aj južnú časť hospodárskej aglomerácie Banská Bystrica. Územie obce má význam pre zásobovanie susedných obcí. Vodný zdroj Tri studne zásobuje skupinový vodovod pre obce Vlkanová - Hronsek – Veľká Lúka. Skupinový vodovod má vybudovanú úpravňu vody a vodojem. Riešené územie je dotknuté hlukom z prevádzky letiska Sliač, hlukovom pásme od železnice a cestných komunikácií. Časť riešeného územia leží v ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej (ÚPD Vlkanová, 2009, s.9).

 

Pamiatky:

KAŠTIEĽ  postavený bol v 17.storočí v renesančnom slohu, 2-traktový, obdĺžnikový pôdorys

 

Občianska a technická vybavenosť:
 

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinstvo
 • Pizzéria
 • Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 • Telocvičňa
 • Knižnica
 • Pošta
 • Káblová televízia
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Rozvodná sieť plynu
 • Lekárne a výdajne liekov
 • Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Základná škola
 • Materská škola

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka